špeciálne informácie
Hluchota
Nedoslýchavosť
Pomôcky pre osoby s postihnutím sluchu
Pozri tiež
Podpora vývoja
Poruchy reči