Bliższe informacje
Głuchota
Przytępienie słuchu
Środki pomocnicze dla osób z wadami słuchu
Zobacz też
Niepełnosprawność wieloraka
Wspieranie rozwoju dziecka
Zaburzenia mowy