Speciálnější informace
hluchota
nedoslýchavost
Pomůcky pro osoby se sluchovým postižením
viz také
kombinované postižení
podpora vývoje
poruchy řeči