obecnější informace
sluchové postižení
viz také
hluchoslepost
nedoslýchavost