všeobecnejšie informácie
Postihnutie sluchu
Pozri tiež
Hluchonemí a nevidomí
Nedoslýchavosť