všeobecnejšie informácie
Postihnutie sluchu
Pozri tiež
Pomôcky pre zdravotne postihnuté osoby