Zobacz też
Dozór sądowy
Duszpasterski telefon zaufania
Hospicjum i opieka paliatywna
Opieka zarządzona sądownie
Pomoc sąsiedzka
Towarzyszenie umierającym