viz také
hospic a paliativní péče
opatrování na soudní nařízení
péče o umírající
postpenitenciální péče
sousedská pomoc
telefonická pomoc