Pozri tiež
Hospice
Opatrovníctvo z titulu súdneho nariadenia
Postpenitenciárna starostlivosť
Sprevádzanie zomierajúcich
Susedská pomoc
Telefonická pomoc v kríze (horúca linka)