Zobacz też
Rzecznik osób przebywających w domach opieki lub szpitalach
Rzecznik Praw Pacjenta
Sądy rejonowe