Zobacz też
Duszpasterstwo
Interwencje w sytuacjach kryzysowych
Samobójstwo
Socjalny telefon zaufania