Zobacz też
Grupy wsparcia
Mieszkania dla osób niepełnosprawnych
Niepełnosprawność fizyczna
Niepełnosprawność intelektualna
Osoby niepełnosprawne - poradnictwo
Praca dla osób niepełnosprawnych
Rzecznik osób przebywających w domach opieki lub szpitalach
Upośledzenie słuchu
Upośledzenie wzroku