viz také
bydlení pro postižené osoby
poradenství zdravotně postižených
poruchy intelektu
práce pro zdravotně postižené
rezidenční advokát/rezidenční zastoupení
sluchové postižení
svépomocné skupiny
tělesné postižení
zrakové postižení