Bliższe informacje
Chronione miejsca pracy
Integracja zawodowa osób niepełnosprawnych
Warsztaty dla osób niepełnosprawnych
Zobacz też
Programy aktywizacji zawodowej
Zatrudnienie osób chorych psychicznie