Види и
Кризне интервенције
Психотерапија
Социјално-психијатријске службе