Zobacz też
Interwencje w sytuacjach kryzysowych
Ośrodki socjopsychiatryczne
Psychoterapia