Pozri tiež
Hájenie práv a záujmov nesamostatných osôb
Obhajca záujmov a práv pacientov
Ochrana práv zdravotne postihnutých ľudí