Pozri tiež
Hájenie práv a záujmov nesamostatných osôb
Obhajca záujmov a práv pacientov
Opatrovníctvo z titulu súdneho nariadenia
Rezidenčný advokát / rezidenčné zastúpenie
Rovnocenné zaobchádzanie