Pozri tiež
Obhajca záujmov a práv pacientov
Ochrana práv zdravotne postihnutých ľudí
Opatrovateľský dozor
Rezidenčný advokát / rezidenčné zastúpenie