Pozri tiež
Detské domovy/ domovy mládeže súkromné
Úrad pre mladistvých
Výchova detí