Zobacz też
Prywatne domy dziecka / domy dla młodzieży
Urząd do spraw dzieci i młodzieży
Wychowanie dzieci