Pozri tiež
Detské domovy/domovy mládeže verejné
Úrad pre mladistvých
Výchova detí