Bakınız
Çocuk yetiştirme
Çocuk yuvaları/Genç Yuvaları kamusal
Gençlik makamı