Speciálnější informace
bydlení pro nemocné s demencí
svépomoc při demenci
viz také
gerontopsychiatrie
pečující rodinní příslušníci