Online-Service: finanzielle Unterstützung pflegender Angehöriger bei Verhinderung (Urlaub, Krankheit)

webová stránka :

webová stránka :

webová stránka :

Speciálnější informace
pečující rodinní příslušníci - nepřítomnost
viz také
hospicová pečovatelská dovolená
péče a poradenství doma
péče o nemocné
poradenství v oblasti péče a pečovatelství