Speciálnější informace
telefonické poradenství pro oblast péče
viz také
domovy a pečovatelské ústavy
péče a poradenství doma
Pečovatelské pomůcky
pečující rodinní příslušníci