špeciálne informácie
Bývanie pre osoby postihnuté demenciou
Svojpomoc pri demencii
Pozri tiež
Gerontopsychiatria
Poradenstvo pre opatrovníkov