Pozri tiež
Akútna psycho-sociálna starostlivosť
Psychoterapia