Pogledaj takođe
Psihosocijalno akutnо staranje
Psihoterapija