Pozri tiež
Mládežnícke organizácie a zväzy
Terénna sociálna práca s mladistvými