viz také
mládežnické organizace a sítě
terénní sociální práce s mládeží