Pozri tiež
Detská kultúra / kultúra pre mládež
Detský ombudsman
Informácie pre deti a mládež
Mládežnícke organizácie a zväzy
Poradenstvo pre dievčatá
Profesijná orientácia
Rekreačné zariadenia pre mladých
Ubytovanie pre mládež
Úrad pre mladistvých