špeciálne informácie
Osobná pomoc na pracovisku
Pozri tiež
Poradenstvo pre osoby so zdravotným postihnutím
Profesijná integrácia zdravotne postihnutých osôb
Starostlivosť a poradenstvo v domácom prostredí
Školská integrácia