Speciálnější informace
osobní asistence na pracovišti
viz také
péče a poradenství doma
poradenství zdravotně postižených
profesní integrace zdravotně postižených osob
školní integrace