Online-Service: finanzielle Unterstützung pflegender Angehöriger bei Verhinderung (Urlaub, Krankheit)

webová stránka:

webová stránka:

webová stránka:

všeobecnejšie informácie
Poradenstvo pre opatrovníkov
Pozri tiež
Krátkodobé miesta s ošetrovateľskou starostlivosťou
Starostlivosť a poradenstvo v domácom prostredí
Telefonická pomoc opatrujúcim