Hilfe und Pflege daheim St. Pölten - Hilfswerk Niederösterreich

3100 Oberwagram, Purkersdorfer Straße 25

telefón: 02742/252514

telefón: 02742/312250 (Zentrum für Beratung & Begleitung)

e-mail: pflege.sanktpoelten@noe.hilfswerk.at

webová stránka:

webová stránka:

pracovný čas

Montag bis Freitag 08.00 - 12.00 Uhr
centrála
Hilfswerk Niederösterreich

popis

Unterstützung für pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen in den eigenen vier Wänden:

  • Mobile Pflege und Betreuung & Therapie
  • Beratung & Begleitung für Betroffene und (pflegende) Angehörige
  • Beratung & Hilfe bei speziellen Pflegethemen (Demenz, Schmerz, Haut- und Wundpflege, Mobilität)
  • Essen auf Rädern, Menüservice
  • Notruftelefon
  • Ehrenamtlicher Besuchsdienst

 

Topics
Bývanie s poskytnutím opatery
Demencia
Domáce tiesňové volania
Ergoterapia
Fyzioterapia
Jedlo na kolesách
Logopédia
Návštevné služby
Neplatená sociálna práca
Pomoc v domácnosti
Poradenstvo pre opatrovníkov
Poradenstvo pre seniorov
Starostlivosť a poradenstvo v domácom prostredí
Starostlivosť o chorých
Zastupovanie opatrovateľa