Zobacz też
Magistrat
Terytorialny organ władzy administracyjnej w Austrii