Magistrat Wiener Neustadt

2700 Wiener Neustadt, Hauptplatz 1 -3 [Altes Rathaus]
2700 Wiener Neustadt, Neuklosterplatz 1 [Neues Rathaus]

Telefon: 02622/373-0

Faks: 02622/373-323

E-mail: magistrat@wiener-neustadt.at

Strona internetowa:

Topics
Dowożenie gotowych posiłków
Magistrat
Obrona cywilna
Ochrona środowiska
Paszport
Poradnictwo dla rodziców
Prawo pobytu
Przynależność wyznaniowa
Urząd gminny / Urząd dzielnicy
Urząd meldunkowy
Ustawa o imionach i nazwiskach