Zobacz też
Terytorialny organ władzy administracyjnej w Austrii
Urząd gminny / Urząd dzielnicy