Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Lederer Margit, Mag.ª Dr., ECP, Psychotherapie

3400 Klosterneuburg, Kierlinger Straße 20

Phone: 02243/34217

Fax: 02243/34217

E-mail: mlederer@aon.at

Topics
Psychotherapy
Psychotherapy for young persons