Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drukčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju priopćite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

Lederer Margit, Mag.ª Dr., ECP, Psychotherapie

3400 Klosterneuburg, Kierlinger Straße 20

Phone: 02243/34217

Fax: 02243/34217

E-mail: mlederer@aon.at

Topics
Psychotherapy
Psychotherapy for young persons