obecnější informace
psychické choroby
viz také
bydlení pro psychicky nemocné osoby
denní centra pro psychicky nemocné osoby
práce pro psychicky nemocné
psychosomatické potíže
psychoterapie
sociálně psychiatrické služby