obecnější informace
psychické choroby
viz také
bydlení pro psychicky nemocné osoby
denní zařízení pro psychicky nemocné
gerontopsychiatrie
psychicky nemocní mladiství
sociálně psychiatrické služby