Speciálnější informace
návrat do zaměstnání
profesní integrace mladých
viz také
integrace psychicky nemocných do povolání
pracovní projekty
profesní integrace zdravotně postižených osob
profesní vzdělávání
přenechání pracovníků
vzdělávání dospělých
zprostředkování práce