Speciálnější informace
profesní kvalifikační programy
učňovské vzdělání
uznání profesní kvalifikace
viz také
profesní integrace zdravotně postižených osob
profesní orientace
školní servis
vzdělávání dospělých