obecnější informace
domovy a pečovatelské ústavy
viz také
domy pro staré občany
pečující rodinní příslušníci - nepřítomnost
přijetí do pečovatelského domova
rehabilitace pro staré občany v domovech