Online-Service: finanzielle Unterstützung pflegender Angehöriger bei Verhinderung (Urlaub, Krankheit)

webová stránka :

webová stránka :

webová stránka :

obecnější informace
domovy a pečovatelské ústavy
viz také
domy pro staré občany
pečující rodinní příslušníci - nepřítomnost
přijetí do pečovatelského domova
rehabilitace pro staré občany v domovech