Daha özel bilgiler
Alışveriş bağımlılığı
Alkol bağımlılığı
İlaç bağımlılığı
İnternet bağımlılığı
Kumar bağımlılığı
Nikotin bağımlılığı
Uyuşturucu bağımlılığı
Bakınız
Çöp biriktirme hastalığı
Psikoterapi