NEBA Netzwerk für Berufliche Assistenz, Sozialministeriumservice (früher: Bundessozialamt)

Сајт:

Опис

Übersicht/Informationen über Jugendcoaching,Produktionsschule, Berufsausbildungsassistenz, Arbeitsassistenz, Jobcoaching

 

Општије информације
Рад за хендикепирана лица
Специјалније информације
Програми за радну интеграцију хендикепираних лица
Види и
Помагала за хендикепирана лица
Професионална интеграција психички оболелих особа
Радни пројекти
Рехабилитација
Саветовање за хендикепирана лица