Pozri tiež
Sociálna integrácia zdravotne postihnutých osôb
Ubytovanie s cieľom sociálnej integrácie